مرکز زیبایی و درمانی نگین جردن

اینستاگرام : NeginJordan.clinic

 تلگرام: Tg:Neginjordann
ایمیل: Neginjordann@gmail.com

روز های کاری : شنبه تا چهارشنبه ۱۰ صبح تا ۷ بهدازظهر

آدرس: خیابان آفریقا (جردن)، بن بست شاهرخ پلاک ۷ واحد ۱۳

تلفن تماس:

۲۲۰۵۸۸۸۹
۲۲۰۱۹۵۱۲
۲۲۰۱۹۵۸۴

موبایل:

۰۹۰۱۶۶۶۶۸۰۸